Juridik

Kommun får bakläxa av länsstyrelsen och högsta domstolen

Söderköping.

Söderköping. Bild: Google Maps

Grannarna hördes aldrig och nu upphäver länsstyrelsen bygglovet.

Kommunens miss gör att två nybyggda hus i Söderköping får sina bygglov tillbakaskickade till ritbordet.

I det ena fallet är det ett hus som byggts ett tiotal centimeter högre än vad detaljplanen tillåter och placerats med långsidan mot gatan istället för kortsidan. Kommunen har utgått från formuleringar i detaljplanen som inte är så hårt skrivna och ansett sig ha ett visst tolkningsutrymme. Exempelvis står det att byggnaden i huvudsak ska placeras enligt ritningen.

– Om man jobbar med avvikelser från detaljplanen då ska grannar höras, men i det här fallet har tjänstemannen inte betraktat det som en avvikelse och därför inte grannhört, säger Johan Cöster, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, till Nt.se.

Men det håller inte länsstyrelsen med om och upphäver därför bygglovet.

I det andra handlar det om ett grannyttrande som kom in för sent, men som enligt högsta domstolen ändå bör godkännas. Kommunen publicerade bara bygglovsbeslutet i Post och Inrikes tidningar, medan grannen borde ha fått beskedet personligen på grund av hur deras hus är beläget.