Byggahus.se
Ni som kan juridik, vems är risken i detta fall? Jag menar om bygglovet upphävs, kan då byggherren kräva kommunen på skadestånd för att man inte hanterat ärendet korrekt? Eller är det byggherrens risk? I så fall måste man ju som byggherre granska kommunens hantering för att känna sig säker på bygglovet, låter orimligt.