Juridik

Kallingeborna vill ha ersättning för förgiftat dricksvatten

Kallingeborna vill ha ersättning för förgiftat dricksvatten

Boende i Kallinge går samman för att kräva Försvarsmakten på ersättning för det farliga dricksvattnet.

Nyligen konstaterade Statens Geotekniska Institut, SGI, att dricksvattnet i Kallinge haft ett 3 000 gånger högre värde av det högflourerade ämnet PFOS än vad som rekommenderas som högsta riktvärde. Nu går de boende i området samman för att utkräva ersättning för de hälsoproblem som detta eventuellt kan ha orsakat. 

Hittills har 66 familjer gått samman och bildat PFAS-föreningen. Dels önskar de ersättning om 50 000 kronor per familj, dels vill de ha framtida kostnadsfria hälsokontroller för att se så att ingen drabbas av de sjukdomar som PFAS-ämnen tros kunna orsaka - där ingår bland annat skador på sköldkörtel, lever och ämnesomsättning.

Orsaken till det förgiftade dricksvattnet misstänks vara den brandövningsplats som ligger vid Flygflottiljen F17, där det förr i tiden övats med brandskum innehållandes just PFAS-ämnen. Troligast är därför att en framtida rättsprocess kommer att drivas mot Försvarsmakten.

Men föreningen riktar även krav mot det kommunala vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik. Förhoppningen är att föreningen ska kunna göra upp i godo med alla inblandade. 

– Det innebär en försämring av kroppen att ha förhöjda nivåer av perfluorerade ämnen i sin kropp, varför våra klienter åsamkats personskador. Dessa personskador har uppkommit till följd av en säkerhetsbrist i det av Ronneby Miljö och Teknik AB levererade vattnet, skriver PFAS-föreningens advokater i pressmeddelandet.

Läs mer

Nu kan de mäta hur förorenat dricksvattnet är av brandskum

Källa: Nyteknik.se