Byggahus.se

Om att diskutera, importera och använda otillåtna bekämpningsmedel

 1. Marlen Eskilsson
  Administrator · Skåne · 6 287 inlägg

  Marlen Eskilsson

  Administrator
  Med anledning av att det diskuteras användning av otillåtna bekämpningsmedel och växtskyddsmedel här i forumet kontaktade jag Kemikalieinspektionen för att få mer information om hur jag bör förhålla mig till den diskussionen. Det finns de som tycker att det inte borde vara tillåtet att diskutera otillåtna medel.

  Kemikalieinspektionen svarade enligt nedan. Vi kommer inte att förbjuda att man diskuterar ämnet här i forumet, men det är lämpligt att du läser det här först om du funderar på att försöka importera och använda dessa medel.

  ”Det är inte helt enkelt att säga vad du kan säga till medlemmarna på ditt forum. Det är inte så att alla otillåtna medel är farliga för den egna hälsan. Ibland kan man nog också använda dem utan att skada miljön just där och då.

  Men:

  - utan utbildning i riskhantering, vattenskydd med mera,
  - utan att kanske kunna läsa och förstå en bruksanvisning på ett annat språk
  - med en produkt vars bruksanvisning/doser etc kanske inte alls är anpassade till svenska förhållanden
  - i värsta fall en produkt med ämnen som är förbjudna inom EU av hälso- och miljöskäl

  ... ja, då finns det en oförutsägbar risk att man kan skada både den egna hälsan, andras hälsa, husdjur och miljön utan att inse att man använder en produkt på ett riskabelt sätt.

  Vi kan aldrig helt ta bort risker, men vi kan minska dem, för vår egen och för andras skull. Det är vad reglerna är tänkta att göra, och det är även därför som man borde följa dem.

  Hur kan det komma sig att konsumenter kan importera bekämpningsmedel är olagliga i Sverige?

  Svar: – Det ska inte gå att importera bekämpningsmedel som är otillåtna i Sverige, men det är svårt att helt sätta stopp för otillåtna medel. Vi har noterat att det finns många som tipsar på olika trådar om att importera växtskyddsmedel illegalt. Tullen har fått upp ögonen för det här och stoppar många försändelser. De hör ofta av sig till vår Tilllsynsavdelning. Det är heller inte helt ovanligt i t ex koloniträdgårdsområden med anmälningar till kommunernas hälso- och miljöförvaltning om misstänkt förbjuden användning.

  Är dessa växtskyddsmedel tillåtna i andra EU-land och varför har vi i så fall inte samma lagstiftning i hela EU?

  Svar: – Reglerna för vilka medel som får godkännas är i stort sett desamma i hela EU. Men medlemsländerna kan också göra en del egna vägval. I Sverige godkänns bara medel för privatanvändning som kan användas säkert utan särskild utbildning. Bland annat ska de inte säljas i för hög koncentration, utan färdigblandade. Dessutom finns nu i Sverige ett förslag ute på remiss att förbjuda kemisk bekämpning t ex vid skolor, lekplatser, parker och i trädgårdar och koloniområden. Bara medel med låga risker för hälsa och miljö kommer att undantas från det förbudet, om det går igenom.

  I vissa länder kan det fortfarande finnas konsumentprodukter som innehåller ämnen som inte längre förekommer i konsumentprodukter i Sverige.

  Dessutom finns det produkter, både i Sverige och i utlandet, med dessa ämnen som är avsedda endast för yrkesmässig användning av personer med giltig behörighetsutbildning. Tyvärr är det nog så att distributörer inte alltid genomför den behörighetskontroll som krävs när de säljer till köpare från andra länder via e-handel. I den obligatoriska utbildningen lär man sig bland annat att hantera de risker för hälsa och miljö som medlen har.

  Användaren är bland annat skyldig att alltid följa anvisningarna på etiketten. De innehåller de riskminskningsåtgärder som har krävts för att medlet ska kunna godkännas inom EU.

  Det är alltså verkligen olyckligt när man importerar medel och kanske inte ens kan läsa bruksanvisningen! Medel som används i Sverige måste ha svensk märkning. Allt annat är otillåtet.

  Varför har dessa medel blivit förbjudna?

  Svar: – Att medel försvinner kan ha tre skäl:

  a) de är farliga för hälsan. Dessa medel var de som först förbjöds, men kunskapen utvecklas hela tiden, så fler förbjuds efter hand.

  b) De är farliga för miljön, t ex för pollinerande insekter eller vattenlevande organismer. De senaste åren är det nog framförallt dessa medel som försvinner.

  c) företaget som har dem väljer att inte ansöka om fortsatt godkännande i Sverige av något annat skäl, t ex marknadsskäl.

  Om man väljer att importera dessa produkter och använder dem i sin egen trädgård, på vilket sätt påverkar det miljön och hur kommer det cancerframkallande ämnet in i våra kroppar?

  Svar: – Medel som används där de inte ska, eller t ex i för höga doser eller på annat sätt olämpligt, kan t ex läcka till vattendrag och där skada vattenlevande organismer. När det gäller just MCPA och andra fenoxisyror, så fanns det tidigare föroreningar av dioxiner i dessa medel, som kunde orsaka cancer. I den utvärdering som gjordes när EU senast tillät ämnet så bedömde man inte att det fanns cancerrisk om medlen var fria från dessa föroreningar. Ämnet MCPA är dock tillåtet just nu fram till slutet av oktober i år, och sedan ska en ny riskvärdering vara genomförd. Vad som kommer fram i den är för tidigt att säga."
   
  Redigerat 4 jul 2020 20:40
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.