Ekonomi

Ingen rädsla för räntehöjningar

Del ur undersökningen.

Del ur undersökningen.

Ny undersökning visar att få hushåll oroar sig över stigande ränta framöver.

Sverige har negativ reporänta och också den lägsta reporäntan sedan Riksbanken startade, vilket indikerar att räntan någon gång inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att återgå till en mer normal nivå. Men det är inget som oroar hushållen. 67 procent svarar att de inte alls oroar sig för kommande räntehöjningar när SIFO, på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling, undersöker svenskarnas inställning till ränteläget.

- Man tenderar att leva i nuet och tror att det varar i evighet. Man har svårt att föreställa sig de stora förändringar som kommer då och då. Man vet inte när de kommer och därför räknar man inte med förändringen. Även ekonomerna lutar ju åt fortsatt låg ränta, även om ingen kan veta egentligen. Alla har vi det här problemet och de missar mycket. Det märks när de försöker göra förutsägelser om BNP, som ofta slår mycket fel, kommenterar Henry Montgomery, professor emeritus vid Stockholms Universitet, statistiken till TT.

76 procent säger dock att de tror att räntan kommer att ligga högre om tre år, och cirka var tredje person tror att den kommer att ligga över 3 procent. Anledningen till att så få oroar sig för räntehöjningar ser snarare ut att bero på att hushållen anser sig väl rustade att klara högre ränta. 27 procent uppger exempelvis att de kan hantera en ränta på mellan 7-10 procent, och ytterligare 18 procent anger att de klarar av en ränta som är högre än 10 procent.