Ekonomi

Ingen förändring av reporäntan - april 2012

Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på oförändrad nivå, troligen i ett år framåt. En höjning kommer inte att ske förrän inflationstrycket ökar.

Repoäntan får ligga kvar på 1,5 procent, detta meddelade Riksbanken idag via riksbankchef Stefan Ingves. Anledningen till beslutet uppges vara att inflationen förväntas vara fortsatt låg under året och penningpolitiken måste därför vara fortsatt expansiv. Den återhämtning vi börjat se ute i Europa är fortfarande skör och därför menar Riksbanken att en oförändrad ränta är på sin plats.

De meddelar även att vi kan förvänta oss oförändrad reporänta fram tills slutet av året då de tror på en höjning i och med ett ökat inflationstryck.