Ekonomi

Huspriserna stiger i hela Sverige

Samtliga län redovisar stigande priser både på årsbasis och mellan senaste tremånadersperioderna.

Statistiska Centralbyråns prisstatistik för hus den senaste tremånadersperioden bekräftar de löpande rapporterna om det höga trycket på bostadsmarknaden - det är ett litet utbud men många köpare, och resultatet blir fortsatt stigande huspriser. 

Totalt steg priserna fyra procent på riksnivå under perioden juni-augusti, detta jämfört med tremånadersperioden före. Sett till årsbasis har de dock ökat med hela tio procent. Både sett till de senaste två tremånadersperioderna, och på årsbasis, stiger priserna i samtliga landets län.

Störst uppgång mellan de senaste tremånadersperioderna redovisar Gotland med sina elva procent. Därefter kommer Västernorrland med åtta procent upp, och på tredjeplats Västmanland med en ökning på sju procent.

Lägst prisuppgång hittar vi i Dalarna och Gävleborg, där ökade de endast med en procent.

Även storstadsområdena visar plus i statistiken. Huspriserna steg med 5 procent i Malmö och Stockholm, och 4 procent i Göteborg. På årsbasis har då priserna ökat med 14 procent i Stockholm, 12 procent i Göteborg och 9 procent i Malmö.

Statistiken visar även att ett genomsnittligt hus i Sverige idag kostar 2,5 miljoner kronor.