Ekonomi

Hushållen positiva till skärpt amorteringskrav

En av våra medlemmars 1920-talshus.

En av våra medlemmars 1920-talshus. Foto: Mattetvilling.

Det nya skärpta amorteringskravet avskräcker inte svenska hushåll.

Hushållen räds inte det nya skärpta amorteringskravet. Enligt en opinionsundersökning som analysföretaget Inizio genomfört är 63 procent övervägande positiva, varav 35 procent av dessa till och med anser att det är ett mycket bra förslag. Mest stöd har det i åldersgruppen 65+, medan unga vuxna är mer tveksamma.

Förslaget handlar om att de som lånar mer än 4,5 gånger sin inkomst före skatt ska amortera 1 procent mer än vad de gör idag.

Trots att många har positiv inställning finns det också en relativt stor grupp som är negativa. Enligt undersökningen anser 23 procent att förslaget är ganska eller mycket dåligt. Det kommer också kritik från annat håll. Svenska Dagbladets privatekonomiredaktör Frida Bratt säger exempelvis att det kan uppstå problem när räntorna höjs.

– Det som händer när räntorna stiger är att amorteringskravet får en mycket större effekt. Det är först då vi kan se att amorteringskravet kan bli en tvångströja eller ett skruvstäd för svenskarnas boendekalkyler. Ett skärpt amorteringskrav skulle slutligen kunna vara det som sticker hål på bubblan. Dessutom har vi rean ett amorteringskrav och det har vi ju inte sett de fulla effekterna av eftersom vi inte haft det ännu i ett högränteläge.

Det verkar dock inte avskräcka svenska folket. Majoriteten tror inte att amorteringskravet kommer att påverka vare sig deras konsumtion eller sparande - i alla fall inte som det ser ut idag.

Undersökningen utfördes i form av telefonintervjuer av 1 150 personer i slutet av oktober.