Juridik

Husägare stämmer kommunen för brister i tillsyn

Ett par i Perstorp stämmer kommunen på två miljoner kronor för brister i tillsynsansvaret.

En tre år lång konflikt mellan två husägare och Perstorp kommun håller nu på att lida mot sitt slut.  Konflikten grundar sig i meningsskiljaktigheter kring vem som bör ta ansvar för att det hus som paret byggde inte når upp till godkänd standard, tidningen Hd.se skriver att det är så mycket brister att huset måste rivas och byggas upp på nytt för att det ska bli beboeligt. Paret som äger huset har valt att stämma kommunen på två miljoner kronor för att få ett slut på historien.

Stämningen grundar sig i att paret anser att kommunen under byggets gång brustit i sitt tillsynsansvar. Bygget inleddes i september 2010 och redan i oktober upptäckte bygglovshandläggaren att saker och ting inte stod rätt till, dock utfärdades inget byggstopp förrän i december. Parets advokat menar att byggstoppet borde ha utfärdats så fort bristerna upptäcktes, advokaten påpekar även andra brister så som att det aldrig ställdes krav på behörighet och försäkring.

"Våra klienters hus är så bristfälligt byggt att detta i praktiken måste rivas och att ett nytt hus måste uppföras. Kommunens felaktiga handläggning och underlåtenhet att agera har enligt vår uppfattning varit en avgörande orsak till felen på det uppförda huset", skriver advokatfirman i en kommentar till HD/NST.

Läs mer: Hd.se