Ekonomi

Husbyggandet ökade kraftigt 2016

Antal färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus.

Antal färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus. Källa: SCB.

Vi bygger helst monteringsfärdiga hus i Sverige, de utgjorde en klar majoritet av nyproduktionen förra året.

Färska siffror från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) visar att 2016 blev ett starkt byggår för småhusbranschen. Husbyggandet ökade med 20 procent, efter att ha legat lågt i ett par år. Av de 63 100 bostadslägenheter som påbörjades förra året var 12 900 småhus.

Men TMF:s vd David Johnsson hade gärna sett att ökningen var ännu större.

- Produktionen av småhus har potential att öka betydligt mer än idag. Även om det byggs mer så minskar konsekvent andelen småhus i förhållande till det totala bostadsbyggandet. Det är bekymmersamt, inte minst med tanke på att en majoritet av svenskarna vill bo i eget hus och en blandad och mer varierad bebyggelse är önskvärd och faktiskt möjlig, exempelvis när man bygger genom att förtäta i befintliga miljöer.

Statistiken visar även att utav de sökta byggloven för småhus 2016 utgjorde monteringsfärdiga hus 87 procent, medan andelen hus byggda med lösvirke var ungefär 10 procent och andelen stenhus 3 procent.

Exporten av monteringsfärdiga hus minskade med 21 procent, medan importen av trähus ökade med 11 procent. Majoriteten, 57 procent, av importen kommer från Estland.