Juridik

Husägare vinner mögeltvist hos ARN

Allmänna Reklamationsnämnden rekommenderar ett byggföretag att betala 42 000 kronor till en husägare.

En husägare har fått mögel i husgrunden trots att ett byggföretag enligt uppgift skulle ha åtgärdat felen som orsakade problemen från början. Nu rekommenderar därför Allmänna Reklamationsnämnden att byggföretaget ska betala 42 000 kronor till husägaren, detta eftersom denne personligen fått investera denna summa i en bättre ventilation för att lösa mögelproblemet.

Byggföretaget motsätter sig dock beslutet. Enligt dem ska ventilation inte ha ingått i priset de angav från början och därför vill de heller inte betala. ARN menar å andra sidan att arbetet inte var fackmannamässigt utfört och beslutar därför till husägarens fördel.

Källa: Dt.se