Ekonomi

Husägare fick fasaden vinkelslipad och dörren förstörd

Husägare fick fasaden vinkelslipad och dörren förstörd

Foto: Google Maps.

Den nyköpta dörren skulle monteras av Eurobygg1 men det hela slutade hos ARN.

En husägare i Lyckeby har valt att ta byggföretaget Eurobygg1 till Allmänna reklamationsnämnden efter ett dörrmontage. Husägaren bad företaget att beställa en 9x21-dörr från bygghandeln och sedan montera denna, vilket också har gjorts. Men resultatet är inte fackmässigt. Exempelvis är dörren mindre - 9x20 - än den som satt där tidigare. Montaget är dessutom underligt genomfört.

- Dörren är helt felaktigt monterad, skev och förstörd. Dörren med karm lutar inåt ca två cm. Dörren har satts uppe på en fem centimeters regel eftersom dörren inte hade rätt höjd. Ovanför dörren har hantverkaren fyllt upp med byggskum ca 12 cm samt ”kaffeved” för att fylla utrymmet i dörrhålet. Runt karmen har hantverkaren tätat med byggskum som har expanderat, sidokarmarna bågnar nu inåt, och dörren klämmer. Hantverkaren försökte förhindra expansionen med kilar mellan dörr och karm med skador som följd, detta fixades till med någon vit lera, skriver husägaren.

Företaget ifråga kommer med en lång rad förklaringar där de argumenterar för varför de gjort på vissa sätt. Exempelvis har de fäst en inoljad regel i nederkant för att skapa samma nivå på in- och utsida och förhindra att vatten tar sig in. De uppger att de lagt regeln på en gummimatta för att skydda träet. 

- På så här gamla dörrar var tröskeln ca 6-7 cm hög och räknades in i dörrmåttet, skriver Eurobygg1.

Att man använt fogskum uppges bero på att man varit rädd att dörren skulle ha ruckat på sig med tiden.

- Väggen är uppbyggd av gamla ihåliga betongblock där fästytan är två cm tjock. Hade dörren satts med plugg – skruv och drevats, hade den ruckats loss ifrån sin position inom ett till två års tid. För att undvika detta skummades dörren med för branschen godkänt skum.

I samband med montaget har fasaden tagit skada. Enligt byggföretaget beror detta på att den gamla dörren var inmurad, man fick därför vinkelslipa bort delar av fasaden. Något man inte anser åligger företaget ifråga att återställa.

Husägaren skriver inget om huruvida den gamla dörren var inmurad men konstaterar att sidoplåtarna inte sluter tätt och att det därför kan regna in på karmen.

Allmänna reklamationsnämnden delar inte företaget bild av händelsen. De anser att husägaren ska få tillbaka kostnaden för dörren och arbetskostnaden för monteringen av denna, samt att han ska ersättas för skadan som uppstått på fasaden.

- Nämnden anser att det av NN ingivna bevismaterialet i forma av fotografier framgår att företaget klart brustit i fackmässighet då företaget installerat såväl ytterdörren som innerdörren. Även skadan på fasaden får anses vara en följd av felen i tjänsten. Bristerna är så stora, att tjänsten få anses helt förfelad och NN:s begäran om ersättning för kostnader hänförliga till ytterdörr och installation av
innerdörr ska därför bifallas, skriver de.

De konstaterar vidare att husägaren även har rätt till ersättning med begärt belopp för fasadskadan.

I vanliga fall brukar företaget i första hand få en chans att åtgärda felen. Men Allmänna reklamationsnämnden anser att företaget inte visat intresse för att göra detta, och väljer därför att rekommendera ersättning istället.

Ersättningen anges till 32 652 kronor.