Tvist om ihålig fasad - företaget ville inte åtgärda

En husägare fick sin fasad putsad och upptäckte flera år senare att arbetet inte var bra gjort.

En husägare i Landskrona träter med ett byggföretag om en fasadrenovering som utfördes 2012. Husägaren upptäckte i år att fasaden lät ihålig när han knackar på den, han klagar även på visuella brister.

I och med att han inte lyckats komma överens med byggföretaget som utfört arbetet har han gått till Allmänna reklamationsnämnden för att få hjälp. Det framgår inte av anmälan exakt vad det är som är fel utöver missljud och "visuella brister", men han vill ha ersättning på cirka 57 000 kronor för att åtgärda dessa.

Företaget ifråga svarar att de inte tänker åtgärda felen. De menar på att de utfört arbetet korrekt och att det i så fall är tillverkarens material det är fel på. Samt så skriver de att han reklamerar arbetet för sent.

- NN har inte utlovats någon speciell garanti och tiden för reklamation har sedan länge löpt ut, skriver byggföretaget Christer Ekenstierna, Christers bygg och anläggning.

Men Allmänna reklamationsnämnden håller inte med. De skriver att garantitiden är tio år och att husägarens reklamation faller inom denna tidsram. De skriver även att det av bevisen som husägaren skickat in är tydligt att det saknas armeringsnät och att arbetet därmed inte är fackmässigt utfört. Vidare finner de ersättningen, som husägaren begär, rimlig. De rekommenderar därför företaget att betala ut denna.