Ekonomi

Hantverkartjänster utgör kostsamma konsumentskador

Hantverkartjänster utgör kostsamma konsumentskador

Foto: Byggahus.se.

Konsumentverket har undersökt kostnaden för så kallade misslyckade köp, och hantverkartjänster sticker ut som en stor post.

Hantverkartjänster och fastighetsmäklartjänster är två områden som ligger högt när Konsumentverket undersöker kostnaden som konsumenter har på grund av misslyckade köp inom olika kategorier. Ett misslyckat köp innebär att konsumenten inte fått vad den förväntat sig. Det kan exempelvis bero på sådant som utebliven leverans, felaktigt utförande eller reklamationssvårigheter.

- Enbart problem med hantverkstjänster kostar konsumenterna cirka 10 miljarder kronor årligen. Andra problemköp som leder till stora kostnader för konsumenterna är köp av bilar, fastighetsmäklartjänster samt mobiltelefoni och andra telekomtjänster, skriver myndigheten.

3 av 4 tillfrågade uppger att de råkat ut för minst ett misslyckat köp under senaste året. Totalt handlar det om kostnader på cirka 50 miljarder kronor per år.

- Enligt våra beräkningar uppgår den totala konsumentskadan till cirka 50 miljarder kronor under 2017, vilket motsvarar en procent av BNP och är mer än den budgeterade kostnaden för försvaret under 2018. Av de 50 miljarderna står 39 miljarder för rena omkostnader medan 11 miljarder motsvarar värdet på den tid vi lagt ned på att försöka lösa problemen, totalt omkring 66 miljoner timmar, skriver Konsumentverket.

Undersökningen har gått till så att 4 000 personer har intervjuats. Resultatet har sammanställts i en rapport där beräkningar har gjorts genom att man tagit kostnaderna som problemet skapat och lagt samman detta med värdet på tiden som gått åt för att försöka lösa det och sedan räknat bort eventuell kompensation som konsumenten fått från företaget. Man har då fått fram ett värde på konsumentskadan som uppstått. 

Den samlade konsumentskadan motsvarar ungefär 7 000 kronor per vuxen person och år.

– Det är inte realistiskt att tro att vi kan uppnå en situation där konsumenter inte stöter på problem, men vi måste sträva efter att konsumenterna hålls problem- och skadeslösa i så stor utsträckning som möjligt. Även företagen har att vinna på väl fungerande affärer med nöjda konsumenter och låga kostnader för reklamationshantering. 50 miljarder kronor kan användas till något betydligt viktigare och mer hållbart än konsumentproblem, säger Cecilia Tisell, konsumentombudsman och Konsumentverkets generaldirektör.