Juridik

Golv slipades flammigt - får rätt i ARN

Allmänna Reklamationsnämnden beslutar om omslipning av golv och åtgärdat klinker.

Det som skulle bli ett nyslipat, snyggt grangolv samt ett nylagt, fräscht klinkergolv slutade i besvikelse för bostadsägaren Peter i Göteborg. Men nu åläggs byggföretaget, av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), att avhjälpa felen som uppstått i samband med renoveringen.

Konflikten började först efter att renoveringen var över. Då upptäckte Peter att det slipade trägolvet blev flammigt efter att han lackat det, och att det förekom fogsprång mellan klinkersplattorna. Byggföretaget menade dock på att det var han själv som gått på klinkergolvet innan det torkat vilket åsamkat skadorna, samt att ansvaret för slutresultatet efter lackningen låg på Peters bord eftersom det var han som lackat - inte på grund av underarbetet.

Men ARN håller inte med: "Av utredningen, framför allt de av Peter Olofsson åberopade besiktningsutlåtandena, får det anses framgå att slipningen av trägolvet och läggningen av klinkergolvet inte har skett på ett fackmässigt sätt. Enligt nämndens bedömning kan de fel som noterats på klinkergolvet inte förklaras av att Peter Olofsson gått på golvet innan det torkat. Det föreligger alltså fel i den utförda tjänsten i dessa avseenden."

Byggföretaget bör därför åtgärda felen, samt betala 9 700 kronor för kostnader som uppstått i samband med besiktning och flytt av möbler. Peters ursprungliga begäran på 51 104 kronor avslås dock eftersom den utgick från kostnader för att någon annan skulle utföra jobbet, men ARN konstaterar i beslutet att företaget som genomfört renoveringen måste få en chans att göra rätt för sig.