Juridik

Giftigt dricksvatten upp i HD

Vattnet kan ha varit förgiftat i många år.

Vattnet kan ha varit förgiftat i många år. Foto: Byggahus.se.

Klassas dricksvatten som en produkt kommer de drabbade i Kallinge och Ronneby att gå vidare med sin stämning mot det kommunala vattenföretaget.

Högsta domstolen kommer att granska fallet med de boende i Kallinge och Ronneby som haft sitt dricksvatten förgiftat med förbjudna PFAS-kemikalier i många år utan att veta om det. Domstolen får i uppdrag att avgöra om dricksvatten är att klassa som en produkt. Om det blir så kommer rättsprocessen att drivas vidare av de berörda, men blir det inte så kommer fallet troligen att läggas ner.

– Vi är inte ute efter något stort skadestånd. Sverige är inte USA. Men vi vill att någon tar ansvar, att mer pengar avsätts till långsiktig forskning och att de som är sjuka får hjälp, säger Herman Afzelius, ordförande för PFAS-föreningen i Kallinge och Ronneby, till Nyteknik.se.

Ingen vet riktigt hur länge deras dricksvatten varit förorenat. Enligt artikeln har brandskummet, som är källan till att kemikalierna läckt ner i grundvattnet, använts mellan åren 1985-2003.

– Det kanske har varit som värst de senaste tio åren – min tolvåriga dotter har druckit förgiftat vatten under mer än halva sin livstid, säger Annika Lilja, som flyttade till Kallinge 2007.

De drabbade vill nu att produktansvarslagen ska tillämpas och har stämt det kommunala vatten- och avloppsföretaget Ronneby Miljö och Teknik (Miljöteknik). Företaget vill dock istället att det ska prövas enligt lagen om allmänna vattentjänster. Nu är det upp till Högsta domstolen att avgöra om dricksvatten är en produkt eller ej.