Ekonomi

Fortsatta prisökningar på husmarknaden

Plus för huspriserna i 20 av landets 21 län.

Plus för huspriserna i 20 av landets 21 län.

Huspriserna accelererar och 20 av landets 21 län har plus i statistiken. Men ett län backar.

Huspriserna har sakta men säkert rört sig uppåt under lång tid nu, och senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån utgör inget undantag. Priserna har ökat med 4 procent under den sista tremånadersperioden (jun-aug), jämfört med perioden före.

Störst ökning återfinns i Värmland, Örebro, Kronoberg, Jämtland och Västernorrland som samtliga redovisar 8 procent plus i statistiken. De tillhör de 20 län där priserna stigit. Ett län visar dock negativa siffror, det är Blekinge och där backade huspriserna istället med 3 procent.

Även storstadsregionerna redovisar plus i statistiken.

- I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm, steg priserna mellan 2 och 3 procent, skriver Statistiska Centralbyrån.