Juridik

Förfallet hus och ägare som håller sig undan

Malmö kommun vill riva ett hus, men ägaren håller sig gömd från delgivningsmannen.

Trots långa diskussioner med ägaren till ett förfallet gatuhus har stadsbyggnadsnämnden i Malmö inte lyckats förmå denne att vare sig renovera eller riva huset. Det slutgiltiga rivningsbeslutet togs redan i mars, men nu haltar processen på grund av att husägaren gått under jorden. Inte ens polisens delgivningsman lyckas få kontakt med ägaren.

– Vi har skickat handlingar och beslutet vidare till delgivningscentralen som med polisens hjälp försökt delge ägaren beslutet. Jag har inte fått någon information om att de skulle ha lyckats, säger Jenny Dennfjord, Stadsbyggnadskontoret, till Skånska Dagbladet.

Huset uppges vara så pass misskött att det, vid kraftig blåst, blåser in brädor med gamla spikar i på grannarnas tomter i närområdet. På grund av detta har det varit under kommunens uppsikt sedan 2012.

Ägaren lovade först att renovera huset, men sade sig sedan ligga på sjukhus. Därefter ska han ha påstått sig ha en köpare till det i Frankrike. En tid före rivningsbeslutet uppges han dock motstridigt ha släppt in en besiktningsman som kommunen anlitat.

Nu har stadsbyggnadsnämnden tröttnat. Ett beslut togs om att rivning skulle ske inom tre månader från det att beslutet fattades, detta var i mars - annars väntade vite på en halv miljon kronor. Men eftersom de inte lyckats delge ägaren beslutet står processen trots detta stilla, och är kvar på sin plats.