Ekonomi

Företagen märker av att färre nyttjar ROT

ROT kan nyttjas vid om- och tillbyggnader, men inte då du bygger nytt.

ROT kan nyttjas vid om- och tillbyggnader, men inte då du bygger nytt. Foto: Marlén Eskilsson

Användningen av ROT-avdraget har minskat, och företagen rapporterar nu att de märker av förändringen.

Enligt en majoritet av de 523 företag som svarat på Sveriges Byggindustriers årliga enkät om ROT-avdraget har minskningen av det gjort att marknaden försämrats. 

- Hela 68 procent av företagarna tycker att kunderna blivit mer avvaktande. Det är en varningssignal från branschen. Majoriteten av våra medlemmar är små och medelstora företag. Många är helt beroende av arbeten hos privatpersoner”, menar Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

Sju av tio företag anser att marknaden för tillbyggnad och renovering bromsat in. De ser privatpersoner som antingen väntar med att genomföra sina projekt, eller hoppar över dem helt. Ett par företag uppger också att de får fler förfrågningar om svartjobb nu, men med sina 20 procent utgör de fortfarande långt ifrån majoritet.

Enligt Skatteverkets siffror betalades det ut 11,2 miljarder kronor i ROT-avdrag 2016. Med RUT-avdraget inräknat handlar det istället om 15 miljarder kronor, vilket är en minskning med 8,3 miljarder kronor från året före. Minskningen som företagen upplever bekräftas av Skatteverkets rättsliga expert.

– En orsak till minskade utbetalningar för ROT-arbeten är att reglerna har ändrats. År 2016 fick man skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för ROT-arbeten istället för som tidigare 50 procent. Men minskningen är större än den rent matematiska effekten av sänkt skattereduktion för ROT-arbete, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.