Ekonomi

Färre nyttjade ROT och RUT 2016

Siffrorna för användandet av RUT och ROT för helåret 2016 är sammanställda.

Pia Blank Thörnroos.

Pia Blank Thörnroos. Foto: Skatteverket.

Användandet av ROT- och RUT-avdraget minskade förra året visar färska siffror från Skatteverket. Totalt minskade det med 8,3 miljarder kronor.

Att det blivit en minskning är inte så oväntat med tanke på regeländringarna för skattereduktion, men minskningen är ändå större än väntat.

- Minskningen är större än den rent matematiska effekten av sänkt skattereduktion för ROT-arbete, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert hos Skatteverket.

Deras siffror visar även att andelen företag som utför ROT-arbete blev 6 000 färre under året, medan andelen inom RUT-sektorn ökade med 800 stycken. Detta rimmar väl med statistiken som visar att 180 000 färre köpte ROT-berättigat arbete, medan 60 000 fler köpte RUT-berättigade tjänster.

Värt att tillägga i sammanhanget är att även installation och reparation av vitvaror och datorer, samt arbetskostnad vid flytt, ingår i RUT sedan 1 augusti 2016 vilket påverkar statistiken. Exakt hur många företag och köpare som tillkommit på grund av just dessa branscher framgår dock inte.

Totalt betalades det ut 15 miljarder kronor i ROT- och RUT-avdrag 2016.

Fakta om ROT och RUT

För ROT-arbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 50 000 kronor per person och år.

För RUT-arbeten är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 25 000 kronor per person. För den som fyllt 65 vid årets ingång gäller att maxbeloppet är 50 000 kronor.

För ROT- och RUT-arbeten sammantaget är skattereduktionen per person och år maximerad till 50 000 kronor.

Sedan den 1 augusti 2016 gäller RUT-avdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan it-utrustning som utförs i bostaden och för arbetskostnad för flytt mellan bostäder. Från och med 1 januari i år har RUT-avdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.