Ekonomi

Förändrad bostadsrätt kan ge skattesmäll

Skatteverket tillämpar en ny rättslig vägledning.

Skatteverket tillämpar en ny rättslig vägledning. Bild: Byggahus.se

En ny rättslig vägledning kan innebära trubbel för bostadsrättsägare som förändrat ytan eller köpt till parkeringsplats.

Ändrar du ytan i din bostadsrätt, köper till en parkering eller gör en annan förändring av den ursprungliga upplåtelsen som innebär en kraftig värdeökning riskerar du att drabbas av en stor skattesmäll. Skatteverket har infört en ny rättslig vägledning som innebär att bostadsrätten vid sådana förändringar räknas som ett helt nytt skatteobjekt. I princip blir konsekvensen densamma som om bostadsrättsägaren skulle ha sålt och köpt sin lägenhet på nytt.

Skulle du exempelvis bo i en lägenhet som du köpt för 2 miljoner kronor för ett par år sedan, som nu är värd 4 miljoner kronor, och du köper till en parkeringsplats för 250 000 kronor som gör att värdet på lägenheten stiger med ett par hundratusen kronor så har du ett nytt skatteobjekt. Då innebär den nya vägledningen att du måste betala reavinstskatt på hela värdeökningen från 2 miljoner kronor upp till marknadsvärdet med parkeringen inkluderad.

Vad som är en väsentlig förändring är dock inte helt självklart. Ett mindre förrådsutrymme som flyttas mellan två bostadsrätter är till exempel inte inkluderat. Däremot ger Skatteverket följande exempel på vad som kan utlösa den nya vägledningen:

- Om lägenheten utökas eller minskas med en inte obetydlig yta, bör bostadsrätten anses ha avyttrats, eller om bostadsrätten utvidgas med rätten att disponera en viss parkeringsplats och att det väsentligt ökar bostadsrättens marknadsvärde.

I en artikel i SVD varnar bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla för att reglerna kan komma att tillämpas med fem års retroaktivitet.