Ekonomi, Smarta hem, Solceller

Så påverkar Skatteverkets nya villkor ditt gröna avdrag för solcellsbatterier

Skatteverket har nyligen skärpt villkoren för att få grönt avdrag för batteri till solcellerna. Men frågorna kring grön teknik lär fortsätta utredas – och har du redan beviljats skatteavdrag före 2024 kan du andas ut.

Så påverkar Skatteverkets nya villkor ditt gröna avdrag för solcellsbatterier

Foto: Hemmagrejarn

Om du köper solcellsbatterier kan du nyttja skattereduktionen för grön teknik och halvera investeringskostnaden. Men då förväntar sig Skatteverket att du ”uteslutande eller så gott som uteslutande” använder batterierna för att lagra egenproducerad el.

Det var i januari i år som Skatteverket såg sig föranlett att förtydliga villkoren för det gröna teknikavdraget. En anledning var att antalet beviljade avdrag för batterier stigit markant under 2023, men att uppenbarligen många av dessa batterier används för andra ändamål än att lagra egen el. Till exempel kan privatpersoner sedan i fjol ”hyra ut” sina solcellsbatterier som en stödtjänst för Svenska kraftnät, vilket visat sig vara betydligt mer lönsamt än att använda batterierna för eget bruk.

Skatteverkets ställningstagande har väckt oro hos många branschaktörer som befarar att den expansiva batterimarknaden snabbt kommer att krympa. Oskar Öhrman, tekniskt ansvarig på branschföreningen Svensk Solenergi, menar att myndighetens lagtolkning inte är helt glasklar.

– I princip alla batterier kan styras så att de samtidigt som de lagrar egen el även kan användas till andra ändamål. Man kan ju tolka beskrivningen ”så gott som uteslutande” som att det är okej vid enstaka tillfällen, men det är oklart var gränsen går och vad det innebär i praktiken.

Vad som är mer tydligt är att funktionen för stödtjänster inte omfattas av skattereduktionen.

– Är du inriktad på stödtjänster kan du köpa batterier utan att söka grönt avdrag. Det kan bli en lönsam investering ändå, med tanke på att det (ännu så länge) ger god ersättning. Dessutom kan batterier användas för andra ändamål, bland annat som stöd för lokala elnät. Men vill du få grönt avdrag för din batteriinvestering krävs det att du också skaffar en solcellsanläggning.

Svensk Solenergi är kritisk till Skatteverkets tolkning som de menar begränsar nyttan med hemmabatterier och på så vis också riskerar att hämma teknikutvecklingen.

– De nya villkoren strider mot det ursprungliga syftet med lagen som var att främja den gröna omställningen av samhället. Vi har lyft den här frågan på politisk nivå och tror och hoppas att det blir en förändring som underlättar investeringar i grön teknik, säger Oskar Öhrman.

Trots Skatteverkets ställningstagande verkar inte sista ordet vara sagt kring det gröna avdraget. Skatteverkets rättsliga expert, Pia Blank Thörnroos, har i olika uttalanden aviserat att myndigheten ska utreda frågan vidare och att man gärna vill se en rättslig prövning som kan tydliggöra lagtolkningen. Skatteverket har även meddelat att de skärpta villkoren endast gäller ansökningar från och med i år. Det innebär att alla batteriägare som tidigare beviljats grönt avdrag slipper riskera krav på återbetalning.

Läs mer om Skatteverkets ställningstagande här.