Fler ska kunna klaga hos ARN

Fler ska kunna klaga hos ARN

Foto: Skärmdump från ARNs hemsida

Fler branscher och lägre värdegränser ska göra det enklare att få sin tvist prövad av Allmänna Reklamationsnämnden.

Konsumenttvistutredningen har idag presenterat sitt betänkande över förbättrad tvistlösning på konsumentområdet. Betänkandet innebär i korthet att det, från och med 1 juli i år, ska bli enklare att ta sin tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och få den prövad.

Dels föreslår utredningen att fler typer av tvister ska prövas, exempelvis ska även värmepumpar, el och telefoni ingå. Dels att värdegränserna ska sänkas eftersom det numera finns fler lågprisaktörer, e-handelsbutiker och andra faktorer som gör att en sådan åtgärd är nödvändig. Inom bostadssektorn innebär det att värdegränsen sänks från 2 000 kronor till 1 000 kronor.

Målet har också varit att se över hur de kan få fler näringsidkare att följa ARN:s beslut. Idag följer i genomsnitt 75 procent nämndens beslut. Ett förslag som diskuterats var huruvida nämndens beslut istället skulle bli bindande, men utredningens resultat visar att det inte finns något att vinna på det.

- Sammantaget menar vi att efterlevnaden av ARN:s rekommendationer redan är god och att en övergång till bindande beslut från ARN inte skulle förbättra för konsumenterna. En ordning med bindande beslut från ARN skulle i stället innebära att det blev krångligare för konsumenterna att klaga till ARN och att förfarandet vid nämnden skulle ta längre tid, skriver utredningen.

Således blir besluten även fortsatt rekommendationer. Men uredningen föreslår även en förlikningsverksamhet där ARN ska verka för att parterna gör upp i godo.

Om riksdagen röstar igenom förslaget blir det verklighet 1 juli i år.

Förslaget i korthet:

  • att fler typer av tvister mellan konsumenter och näringsidkare ska prövas
  • att värdegränserna sänks
  • att nämnden ska informera näringslivet om verksamheten i större utsträckning än i dag.