Ekonomi

"Finansiella stabiliteten hotas av hushållens skulder"

Riksbanken trycker på om att kapitalkraven på bankerna måste skärpas, och hushållens skulder dämpas.

I sin senaste lägesrapport skriver Riksbanken att Sveriges finansiella stabilitet försämrats sedan december förra året. De varningsklockor som ringer är hushållens växande skulder i kombination med att bankerna har för lite eget kapital i förhållande till sin utlåning.

Hushållens skulder har det talats mycket om den senaste tiden och åtgärder planeras så som minskat ränteavdrag och någon form av amorteringskrav. Men nu skriver Riksbanken att de även önskar se hårdare kapitalkrav på bankerna.

Rapporten är tänkt som en påtryckning på makthavarna för att en förändring ska kunna ske så snart som möjligt.