Fastighetsaffärer för 313 miljarder kronor förra året

Fastighetsaffärer för 313 miljarder kronor förra året

Grafik: SCB.

Totala köpeskillingen för de fastigheter som bytte ägare i fjol landar på 313 miljarder kronor.

Totalt blev 140 000 lagfarter beviljade i fjol - omkring 6 000 färre än 2016. Trots att det var något färre fastigheter som bytte ägare 2017 än 2016 så uppgick värdet på fastighetsbytena till hela 313 miljarder kronor.

Statistiska Centralbyråns fastighetsprisindex visar vidare att priserna ökade på både fritidshus och permanentbostäder. För fritidshus steg priserna med 9 procent mellan 2016 och 2017. Samma siffra för permanentboenden stannade på 8 procent.