Färre påbörjade bostäder i år

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet. 1991–2018.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet. 1991–2018. Grafik: SCB.

Första kvartalet i år kännetecknades av ett minskat antal påbörjade bostäder.

Nybyggnationen har saktat ner under första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Totalt påbörjades 13 procent färre bostäder, och det handlar om en minskning av både flerbostadshus och småhus.

Totalt påbörjades 11 350 lägenheter och 3 100 småhus - vilket är 14 respektive 7 procent färre än under första kvartalet 2017.

- Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar under årets första kvartal sedan 2012. Då påbörjades 30 procent färre lägenheter än under första kvartalet 2011, konstaterar Statistiska Centralbyrån.