Juridik

Får sitt svartbygge godkänt som Attefallshus i efterhand

En husägare får en svartbyggd friggebod klassad som Attefallshus i efterhand, utan straffavgift. Reglerna för Attefallshus är oklara, men kommunen kan generellt sett ge bygglov i efterhand.

I samband med en ansökan om bygglov framkom det att en husägare byggt en extra friggebod på sin tomt utan att först få godkänt för detta. Husägaren hade missuppfattat de utökade friggebodsreglerna 2008, och när detta kom fram nu i samband med den andra ansökan valde han att försöka pröva att få byggnaden godkänd som ett Attefallshus. 

– Lagstiftningen är oklar i just den här frågan. Kan byggnader som uppfördes innan lagen infördes godkännas i efterhand? Hade de rivit byggnaden och byggt en ny, exakt likadan på exakt samma ställe så hade det godkänts som Attefallshus. Den lösningen skulle vara kapitalförstöring anser vi. Nu finns byggnaden redan och lagstiftningen om Attefall är ju till för att förenkla, säger Roger Jönsson till Kristianstadsbladet.

Kommunen har således valt att gå på husägarens linje, och klassar friggeboden som ett Attefallshus i efterhand. Någon straffavgift för svartbygget blir det inte eftersom ärendet är äldre än fem år.