Ekonomi

Få negativa till amorteringskravet

De flesta hushållen har en avslappnad inställning till det kommande amorteringskravet.

Införandet av ett amorteringskrav har varit på tapeten länge nu, och debatten kring detta har gått het. Men Fastighetsbyråns undersökning visar att majoriteten av befolkningen är positiva till ett amorteringskrav. Endast 8 procent ser införandet som något negativt, medan 59 procent ser positivt på det, övriga anser sig neutrala.

Undersökningen visar också att 40 procent tror att kravet inte kommer att påverka bostadspriserna nämnvärt. 67 procent ser heller ingen direkt negativ påverkan på sin egen ekonomi.

- Synen på amorteringskraven är överlag ganska avslappnad och det är intressant att så pass många är positiva. Man verkar förstå syftet och att det i längden leder till en mer stabil bostadsmarknad och ekonomi. Även om vissa tror att amorteringskraven kommer att ha en dämpande effekt på bostadspriserna så är det ändå få som tror på en prisnedgång på marknaden under 2016, säger Fastighetsbyråns vd Lars-Erik Nykvist.

När de cirka 1 000 tillfrågade personerna får ge sin syn på bostadsmarknaden 2016 tror 42 procent på oförändrade priser. Näst största gruppen, 40 procent, tror att priserna kommer att fortsätta stiga.