Ekonomi

EU ser amorteringskravet som otillräckligt

En källa inom EU riktar kritik mot Sveriges åtgärdsplan för hushållens skuldsättning.

EU-kommissionen anser att amorteringskravet är en otillräcklig lösning på hushållens skulder, och föreslår ytterligare åtgärder i form av fastighetsskatt och minskade ränteavdrag.

- Kommissionen anser att åtgärder behövs i Sverige på skattesidan och för tillgången på bostäder för att tackla hushållens stigande skuldsättning, säger en EU-källa till Nyhetsbyrån Direkt.

Dock ska uttalandena kring den svenska bostadsmarknaden grunda sig på ett än så länge ännu ej färdigt faktaunderlag, detaljer om uppgörelsen kring amorteringskravet saknas fortfarande. Dock ska EU-kommissionen redan i juli ha önskat åtgärder i form av justerade skatteincitament och ökat bostadsbyggande.

I teorin kan Sverige, enligt uppgift i Dagens Industri, få böter om det vid upprepade tillfällen underlåts att vidta åtgärder mot allvarliga obalanser i ekonomin.