Ekonomi

E-handeln av byggvaror ökar kraftigt

Senaste E-barometern visar att bygghandeln på nätet är en av de branscher som växer snabbast.

Här levereras trall från ett byggvaruhus.

Här levereras trall från ett byggvaruhus. Foto: Elina Blom

Bygghandeln på nätet sticker ut bland alla branscher inom e-handeln, enligt senaste versionen av E-barometern som släpptes idag. 

Det finns tre faktorer som spär på detta. Det handlar till stor del om det förändrade ROT-avdraget och det ökade byggandet generellt sett. Men också om att vi blivit mer vana vid att handla på nätet och då breddas spannet med varor som vi kan tänka oss att handla. Slutligen finns det också en bekvämlighetsfaktor.

- Att i lugn och ro kunna klicka hem hela byggprojekt och sedan göra andra saker medan man väntar in leveransen är uppskattat i vårt tidspressade samhälle. Dessutom slipper man att kånka på stora och otympliga varor, skriver Postnord i en analys.

Trots starka tillväxttal under flera kvartal är dock bygghandeln på nätet fortfarande liten i förhållande till många andra branscher.

- 2016 omsatte bygghandeln 3,6 miljarder kronor på nätet, av branschens totala 40 miljarder. Ungefär 9 procent av branschens försäljning skedde via nätet. I snitt handlar ungefär 5 procent av svenskarna byggvaror varje månad, konstaterar Postnord.

Samtidigt spår de en eventuell inbromsning för branschen framöver.

- Det börjar bli naturligt att även handla byggvaror på nätet. En skruv är alltid en skruv och en bräda är alltid en bräda, eller? Dessa typer av varor, som inte har så mycket kläm- och kännfaktor i sig, lämpar sig väldigt bra för e-handel. Men hur stor är egentligen friggeboden jag är ute efter? Får det plats åtta personer i bubbelpoolen jag vill ha? För att inte tala om den maskin- och verktygsdjungel som finns där ute – vilket verktyg passar just för mitt ändamål? För vissa typer av beslut är kläm- och kännfaktorn högre. Konsumenten kan tänkas behöva mer hjälp, rådgivning och förslag, vilket ger en fördel för byggvaruhusen med sin kunniga personal.