Juridik

Dyrt bygglov för hussäljare

Tingsrätten finner säljare av hus skadeståndspliktig då huset i efterhand visade sig sakna giltigt bygglov.

Ett par i Skåne blev mäkta förvånade då de skulle renovera det nyköpta huset, men insåg att bygglovet som fanns inte stämde med byggnadens utformning. För att komma runt problemet bestämde de sig för att gå upp i rätten mot säljaren och kräva skadestånd på bygglovskostnaden.

Nu har tingsrätten i Lund meddelat sitt domslut. Förutom 30 000 kronor i skadestånd, som ska täcka de kostnader paret haft för att ansöka om bygglov i efterhand, ska säljaren även betala parets rättegångskostnader på cirka 100 000 kronor.

Enligt tingsrätten fanns det ingen anledning för paret att misstänka att det föregående bygglovet var ogiltigt eftersom det framgår i den information som bifogats köpekontraktet att fastigheten har erhållit taxeringsvärden både för tomt och hus. Därmed ska de ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Huruvida säljaren kände till att bygglovet var ogiltigt framgår inte.

Källa: Dagens Juridik