Ekonomi

De stigande huspriserna fortsätter in i januari

De stigande huspriserna fortsätter in i januari

Huspriserna ökade 1 procent på riksnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna.

Förra året klättrade huspriserna kontinuerligt, och början av 2015 är inget undantag. Statistiska Centralbyrån har tagit fram siffror för prisförändringen mellan tremånadersperioderna november-januari och augusti-oktober, och i genomsnitt är uppgången en procent.

På länsnivå ses stigande huspriser i 11 av landets 21 län. Mest steg de i Uppsala och Stockholm som redovisar +6 och +4 procent. Även storstadsområdena Göteborg och Malmö har ökat, då med 2 respektive 1 procent.

I 6 av länen sjunk dock priserna. I botten av listan hittar vi Kalmar med -5 procent, därefter kommer Norrbotten och Värmland med -2 procent. Även Gotland, Jämtland och Gävleborg tappar, där minskade huspriserna med -1 procent.

Enligt SCB:s siffror har priserna på riksnivå dock stigit konstant under alla månader från 2014 fram tills nu, med undantag för mars och oktober. På årsbasis ökar de dessutom åtta procent jämfört med samma period förra året.