Juridik

Byggde fel men vägrar flytta huset

Fritidshuset finns i Töcksfors.

Fritidshuset finns i Töcksfors. Bild: Google Maps.

Huset hamnade 25 meter närmare vattnet, och nu vill kommunen att det rivs eller flyttas.

Johnny Svenssons fritidshus räknas som ett svartbygge efter att han byggt det på fel plats. Han fick bygglov för huset, men på en plats 25 meter längre bort från stranden. Kommunen säger att de påpekade felet redan när han byggde grunden och flera gånger därpå, men att huset ändå byggdes färdigt på fel plats. Nu står det inom strandskyddat område.

Huset har kommit att bli en långvarig konflikt mellan byggnadsnämnden och Johnny eftersom Johnny vägrar att flytta eller riva det. Han menar på att kommunen inte alls påtalade felet i rimlig tid, och att de mätte annorlunda.

- Kärnan är ju att jag inte visste att jag gjorde fel. Jag hade mätt med måttband, sedan kom kommunen och mätte på ett annat sätt. Och när de kom dit första gången höll vi på att sätta på taket. Det som gäller nu är om proportionalitetsprincipen är tillämpbar. Jag har fått bygglov men byggt 25 meter fel, där är vi. Jag anser att kommunens beslut inte är proportionerligt med den här typen av fel, säger han till Nwt.se.

Mark- och miljödomstolen har tidigare beslutat i linje med byggnadsnämnden. Huset ska alltså rivas eller flyttas. Nya regler gör dock gällande att strandskyddet utökats till 200 meter så flytten är i praktiken numera inte ett alternativ. 

Men Johnny tänker inte riva. Det spelar ingen roll hur många viten han får. Han säger till Nwt att han kan driva det här i 15 år till om det är så.

Exakt vad som händer om han inte följer domstolens eller kommunens beslut återstår att se.