Ekonomi

Boverkets byggregler ses över

Utredare Anna Sander och Kurt Eliasson.

Utredare Anna Sander och Kurt Eliasson. Foto: Regeringen.

Utredning ska få bukt med regelkrångel i byggbranschen.

Konkurrensen i byggbranschen ska öka och byggreglerna förenklas, detta är målsättningen med en ny treårig utredning som regeringen presenterar.

- Vi har tagit beslut om att genomföra en stor och genomgripande systematisk översyn av hela det svenska byggregelsystemet. Det handlar om att se till att vi minskar det som många under lång tid klagat på, ett regelkrångel i det svenska byggsystemet som minskar bostadsbyggandet. Men också något som begränsar konkurrensen och gör att kostnaderna blir onödigt höga på byggområdet. Här går det att göra ganska stora förändringar, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Han talar vidare om att bostadsbyggandet har ökat. Men att när högkonjunkturen inom bygg är över kommer frågorna om byggreglerna mest troligt att dyka upp igen, och vid det laget hoppas man ha förändringar på plats, eller på gång, som gör att byggandet inte avtar.

Utredarna som tillsatts är Anna Sander, med bakgrund från NCC och regeringskansliet, samt Kurt Eliasson som tidigare varit vd för Saab. I grund och botten handlar det om att de ska se över hur man kan modernisera och förenkla regelverket. 

Peter Eriksson nämner att byggherren idag måste ha väldigt bra koll på byggnaders konstruktion, och detaljer "som delvis är på ingenjörsnivå", för att kunna följa regelverket. Anna Sander håller med och fyller i:

- Det är de delar i Plan- och bygglagen som handlar om hur byggnader är konstruerade och utformade som ingår i uppdraget. Men även att utvärdera de förändringar som gjordes i Plan- och bygglagen 2011 vad gäller de kontroller av byggnader som byggnadsnämnden har i uppdrag att göra.

Bostadsministern nämner också specifika uppdrag under utredningstiden, bland annat att få en mer övergripande blick när det kommer till byggnaders miljöpåverkan.

- Som det ser ut idag utgör byggprocessen 50 procent av klimatpåverkan. Så här är det viktigt att titta på om vi kan förändra styrmedlen så att vi ser till byggnadens hela livscykel, säger Peter Eriksson.

Man ska även se över byggstandarderna.

- Det handlar om normerna. Var ska besluten fattas gällande regelsystem och regler? Vi har gått från detaljregler till mer funktionella krav. Men standarderna kostar ganska mycket och det är svårt för företag att ta sig in på marknaden, säger Peter Eriksson.

Kurt Eliasson fyller i:

- Vi ska se till att öka konkurrensen. Att vi inte har EU:s högsta byggpriser, utan att arbetet ska kunna leda till att vi ökar antalet aktörer och gärna då med ett utländskt inslag.

Utredningen är tre år lång, men kommer att redovisas löpande ihop med förslag inom varje delredovisat område. Slutförslaget presenteras 13 december 2019. På vägen dit är det också särskild redovisning kring frågan om standarder i december 2017, och miljöpåverkan i slutet av 2018.