Regelverket för schaktmassor ses över

Naturvårdsverket ska se över hanteringen av schaktmassor.

Naturvårdsverket får i uppdrag att se över hur vi idag hanterar schaktmassor. Regeringen har gått ut med att de anser att hanteringen inte fungerar tillfredställande och att man vill förenkla för seriösa företag att bli mer resurseffektiva när det kommer till schaktmassor.

− Det finns ett stort behov av regler som möjliggör en effektiv hantering av avfall i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Vi behöver minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Samtidigt behöver avfall hanteras på ett sätt som minimerar risk för skada på människors hälsa och miljön, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska ledas av Naturvårdsverket. Målsättningen är att man ska få en mer cirkulär och giftfri hantering av schaktmassor och att regelverket ser till att olika material kan behöva hanteras olika. Man ska även se över styrmedel.

− Det uppstår stora mängder schaktmassor i samband med bostadsbyggande och anläggande av vägar och järnvägar. Jag är glad att Naturvårdsverket nu ska se över bestämmelser så att schaktmassor kan användas på ett bättre sätt. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna ställa om till en giftfri och cirkulär ekonomi, säger bostadsminister Per Bolund.

Uppdraget ska redovisas i juni nästa år.