Bankerna gör fortsatt stora vinster på bolånen

Bankerna gör fortsatt stora vinster på bolånen

Foto: Marlén Eskilsson.

Finansinspektionen slår fast att bruttomarginalerna på bolån är höga.

Bankernas vinstmarginal på bolån har minskat något, men det handlar om en marginell förändring. Enligt senaste rapporten från Finansinspektionen har bruttomarginalen sjunkit med två punkter under kvartal tre - således från 1,57 procent kvartal två, till 1,55 procent kvartal tre.

Det innebär alltså att marginalen fortfarande är mycket hög och att bankerna därmed tjänar mycket pengar på kundernas bolån. Som en jämförelse kan nämnas att marginalen 2009, då finanskrisen nyligen varit, låg på 0,22 procent. Snittvinsten per utlånad tusenlapp var alltså 2,2 kronor per år. Därefter har den stigit och i december förra året låg den på 17,1 kronor per år per utlånad tusenlapp.

- Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett fortsatt förhandlingsutrymme för konsumenter. Samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. Det är därför viktigt att konsumenter kontaktar olika banker och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk, skriver Finansinspektionen.

Finansinspektionen förklarar den något lägre bruttomarginalen nu under kvartal tre med att det var lägre faktisk utlåningsränta, eftersom bankernas finansieringskostnad för bolån i princip var oförändrad under tredje kvartalet.