Marginalen på bolån minskade under 2:a kvartalet

Bankernas marginal på bolån har minskat, men bostadsägare har fortfarande gott om utrymme att förhandla.

Utlåningsräntan för bolån låg oförändrad under kvartal två trots coronautbrottet. Däremot minskade bankernas marginal på bolånen något. Detta visar siffror som Finansinspektionen tagit fram.

Finansieringskostnaden för bolån ökade och detta uppges vara orsaken till att marginalen minskade med tre punkter.

Det finns dock fortfarande gott om förhandlingsutrymme menar Finansinspektionen. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att makten ligger hos konsumenterna.

- För att hålla nere sina räntekostnader är det viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.