Juridik

Attefallshus - Nekat startbesked kan inte överklagas

I en debattartikel lyfter advokater Boverkets tolkning av PBL och hur den strider mot lagen.

Den som bygganmäler ett Attefallshus men nekas startbesked av kommunen har inte rätt att överklaga, detta enligt Boverkets tolkning av Plan- och Bygglagen. Men detta strider, enligt advokaterna Pia Pehrson och Anna Bernhardsson, mot skyddet för de mänskliga rättigheterna (EKMR).

I EKMR föreskrivs rätten till prövning av myndighetsbeslut. Men så här går att läsa på Boverkets hemsida om Attefallshus: "

Startbesked för Attefallshus kan inte överklagas eftersom åtgärden enbart kräver anmälan. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får inte heller överklagas."

Advokaterna kallar misstaget för ett slarvfel av lagstiftarna och menar på att Boverkets tolkning av lagen är orimlig. De skriver sedan att Europadomstolen vid ett flertal tillfällen dömt ut lagsystem som inte tillåtit överklaganden av myndighetsbeslut. Det finns också en specialregel i den svenska förvaltningslagen som tillåter överklagande även om lagen inte gör det.

Nu hoppas de på att lagen ska ändras, och att ovan nämnda specialregel ska fungera som ett medborgarskydd tills dess att lagen gör det.

Källa: SVD Opinion