Ekonomi

"Andra har för höga bolån"

Vi tycker att andra lånar för mycket men trivs med storleken på våra egna bolån enligt en undersökning från Nordea.

Större delen av befolkningen tror på stigande eller oförändrade priser samt sjunkande eller stillastående boräntor, det visar en nyligen genomförd undersökning från Nordea och TNS Gallup. Totalt handlar det om 68 procent som tror på prisökningar och 65 procent som tror på sjunkande boräntor.

- Kombinationen av att vi samtidigt tror på stigande bostadspriser och sjunkande boräntor tecknar en optimistisk syn på bostadsmarknaden framöver. Det är viktigt att vi har en rörlig och levande bostadsmarknad, säger Ingela Gabrielsson som är privatekonom hos Nordea.

Undersökningen visar även att vi oroar oss mer för andras bolån än vårt eget. Endast 1 av 10 ansåg sig ha för högt bolån, medan hela 76 procent anser att andras hushåll däremot har för höga bolån.