Ekonomi, Bolån

Amortera är bästa sparandet

Amortera är bästa sparandet

Den bästa sparräntan får du genom att amortera och slippa din boränta. Aktier ger risk att fastna med förlust, medan amorteringar gör dig fri.

Under de senaste åren när låneräntorna har varit extremt låga, så har det varit extra frestande att strunta i amorteringar och i många fall även låna mer. När bolånen är så billiga – varför inte istället låna mer och göra en tillbyggnad eller köpa ny bil?

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark, Morningstar

 

Men amorteringar på lånen är fortfarande ofta det ekonomiskt bästa sparandet. Om du har bolån och samtidigt sparar i räntefonder eller blandfonder, så tjänar banken dubbelt på dig – dels marginalerna på bolånen, dels fondavgifterna. Om du istället amorterar bolånen så är räntan du slipper betala högre än fondernas ränteintäkter. Det finns andra placeringar som lovar högre ränta, men de är inte riskfria.

Banker har efter finanskrisen passat på att ökat skillnaden mellan räntan de betalar på sparkonton och räntan de tar betalt för bolån, vilket gjort det mer lönsamt att amortera. Ett buffertsparande är förstås bra att ha, eftersom det tar tid och en del besvär att få ett extra bolån om man plötsligt behöver pengar. Upp till 100.000 kronor är kostnaden för att både låna och ha ett buffertsparande begränsad, medan en större buffert blir en märkbar extra kostnad. Dessutom ökar kanske frestelsen att spendera om pengarna är lätt åtkomliga på ett bankkonto eller i en fond.

Att spara genom att amortera kan verka väldigt segt de år när aktiemarknaden stiger brant och vissa aktiefonder dubblas i värde. Men fördelen med att välja amorteringar är att du undviker onödig risk och slipper bli beroende av börsens svängningar. En viktig fördel med sparkapital är att det ger frihet att välja, men friheten försvinner om aktierna faller i värde och du vill vänta för att slippa sälja med förlust.

Ökad belåning och ökat risktagande kan förstås löna sig, om aktier eller fastigheter stiger i värde. Sparkapitalet kan även växa snabbare därför att större ränteutgifter gör att du lever snålare. Men att minska sitt beroende av bankerna har också ett värde, som Göran Persson sa: ”Den som är satt i skuld är icke fri”.