Ekonomi

Allt fler mäklare tror på prisuppgång

Nu börjar mäklarna spå en ljusning igen gällande hus- och bostadsrättspriser. 24 procent av de tillfrågade mäklarna i SBAB Banks Boprisprognos tror på stigande priser under första kvartalet, endast 9 procent tror på fallande huspriser och 7 procent på fallande bostadsrättspriser.

Boprisprognosen innehåller även en analys av prisutvecklingen där resultatet visar att priserna på småhus förväntas stiga fyra procent i Stockholm och en procent i Göteborg. I Malmö förväntas istället ett marginellt prisfall. För bostadsrätter är samma siffror fem, två och en procent.

– Även om indikatorerna signalerar att läget fortfarande är svagare än normalt så finns det helt klart en försiktig optimism bland mäklarna. Lägre boräntor, minskad finansoro i omvärlden och stigande börskurser kan vara faktorer som ligger bakom återhämtningen, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB Bank.