Dubbelt så stor risk att huset råkar ut för naturrelaterad skada

Extrema naturhändelser har blivit ett allt större problem för både husägare och försäkringsbolag.

Folksam har gått igenom sin statistik och sett att skadeanmälningarna som rör hus och extrema naturhändelser har fördubblats sista 30 åren. Mest kostsam blev stormen Gudrun, men naturrelaterade skador har ökat generellt - speciellt sista 15 åren.

– När vi har tittat på de naturrelaterade skadorna som förekommit i våra villaförsäkringar sedan 1988 kan vi se att naturkatastrofer varit mer frekventa de senaste 15 åren. Det har lett till att både skadekostnaderna och risken för att drabbas av en skada kopplat till en extrem naturhändelse ökat dramatiskt, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef hos Folksamgruppen.

Det handlar om allt från träd som välter över hus till översvämningar och stormskador.

Även återförsäkringsbolaget Munich Re har tittat på extrema väderhändelser. Man har sett att det är ett globalt och dyrt problem som 2018 kostade 160 miljarder dollar. Det året blev också det fjärde dyraste året för försäkringsbranschen sedan 1980.

Hur det här kommer att påverka husförsäkringar framöver återstår att se. Men det kan vara bra att känna till att de har detta under luppen.

– Från och med i år kommer vi att ha extra fokus på just naturrelaterade skador, där vi tittar på hur vi ska förhålla oss till det växande problemet och hur vi kan bidra till att förebygga den här typen av skador hos våra kunder.