Köpa & sälja hus, ByggahusTV

Kontrollera vinden vid husvisning

Pia Engman som är besiktningsman vid Eminenta berättar här hur du kan undersöka en vind när du går på visning av ett hus.

– Det här är ett gammalt hus och vindarna på gamla hus fungerade väldigt bra ur fuktsynpunkt, man till och med torkade tvätt på vinden utan att man fick några fuktproblem av det, säger Pia när hon kommer upp på den gamla vinden i det här 1920-talshuset som hon ska besiktiga idag.

– Vad vi sedan har gjort med vindarna under årens lopp det är att vi har slutat med oljeeldningen så skorstensstocken blir kall. 

Kall skorstensstock
Idag är skorstensstocken kall, med risk för fukt på vinden som följd.

Det blir sämre ventilation i huset i och med att skorstensstocken inte värms upp längre. Vi har kanske bytt fönster, vi har nya, tätare fönster. Vi har tilläggsisolerat vindsbjälklaget för att spara värme och därmed läcker vi inte värme upp till vinden och den blir kallare. 

TIlläggsisolering
Vindsbjälklaget är tilläggsisolerat.

Ibland har vi också ökat ventilationen på vinden genom att sätta sådana här ventiler uppe i taket, som sänker temperaturen ytterligare. De här sakerna sammantaget kan innebära att när vi nu producerar mer fukt i bostäderna än vad vi gjorde förr i tiden, så tränger fukten upp på vinden och fuktar upp virket, vilket ger en grogrund för fukt och mögel i vindskonstruktionen.

Takventiler
Pia pekar på ventilationshål i taket.

Pia lyfter på isoleringen i vindsgolvet och ser att att här har man under isoleringen en lampa, och så vitt vi kan se så finns det ingen ångspärr, alltså en plastfolie under isoleringen, som ser till att fukten i inomhusluften inte kan komma upp på vinden, vilket är en risk. Det märks dock ingen fukt i isoleringen här när Pia kontrollerar.

Brist på ångspärr
Isolering i vindsgolvet.

På insidan av taket på vinden kan Pia se missfärgningar på ytan av sponten. Hon drar lite med med en mejsel och kan se att virket är friskt under. Det här är alltså ytliga påväxter, det finns en grogrund till mögel i virket. I extrema fall kan vi få så stora skador att virket får rötskador och alltså behöver bytas, på grund av fukt inifrån. I det här fallet kan man slipa lite lätt på ytan och ta bort missfärgningarna (som är orsakade av tillfällig fukt) om man vill.

Missfärgad spont
Missfärgningar i vindstaket.

Pia kan se att det har varit lite större läckage runt skorstenen, hon visar hur det ser ut. Det här är ju ett gammalt hus och en av de saker som är dyra att göra, det är att lägga om tak. Här tycker Pia att man i första hand ska ta reda på;

  • Är taket omlagt någon gång?
  • Hur är det omlagt?
  • Vem har gjort det och har vi några garantier på det?

Det vi ser kan vara nya skador eller gamla skador. Sådant utreder man genom att ställa frågor till säljaren av huset.

Spår av läckage vid skorsten
Tecken på läckage vid skorstenen.