Mycket råttor att vänta i höst

Skadesaneringarna av råttor har ökat varje år, och i år är inget undantag.

Råttor kan orsaka skador på huset.

Råttor kan orsaka skador på huset. Foto: Trygg-Hansa

Med hösten kommer råttinvasionen som ett brev på posten numera, och årets statistik över skadesaneringar ser ut att landa på ungefär samma nivå som under rekordåret 2020. Antalet saneringar har ökat stadigt sista åren, och i Göteborg diskuterar man exempelvis att anställa råttsamordnare.

Eftersom råttor kan orsaka skador på fastigheten, såsom att bita av elkablar och liknande, är det viktigt att man direkt får bukt med problemet.

– Vanliga tecken på att man har råttor är att man hör skrapljud på nattetid eller ser spår i dammiga utrymmen och gnidmärken vid dörrar och portar. Man ska även ha utkik efter råttspillning som liknar stora mörkbruna riskorn. Gångar är ett av de tydligaste tecknen på att råttor inte bara varit på plats, utan även etablerat sig, säger Håkan Franzén, expert hos Trygg-Hansa.

Vill du undvika råttor vid ditt hus bör du säkerställa att de inte kommer åt dina sopor eller din kompost samt plocka bort fallfrukt. Vidare tipsar försäkringsbolagen om att plocka bort bråte runt huset och klippa ner buskage som står i direkt anslutning. Det handlar om att minska risken att de bosätter sig, och där är tillgången till föda och skydd väsentlig.

Ser du tecken på att råttor bosatt sig ska du ringa ditt försäkringsbolag så snart som möjligt, så att de kan komma ut och sanera.

- Annars är risken stor att råttorna förökar sig snabbt och åsamkar stora skador på fastigheten, säger Håkan Franzén. 

Statistik på antal råttsaneringar som Nomor genomfört:
2011:
 6 917
2012: 8 363
2013: 11 756
2014: 15 231
2015: 20 051
2016: 26 206
2017: 31 118
2018: 36 497
2019: 45 688
2020: 51 654
2021: 34 820 (fram till 24/9)