De som äger sin bostad tror på prisökningar på sikt

Bostadsägare är mer positiva än snittet till bostadsprisernas utveckling.

En klar majoritet av bostadsägarna tror  på stigande bostadspriser framöver, detta visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av SBAB. Det som är unikt med undersökningen, gentemot liknande "hushållens förväntningar"-undersökningar, är att man i denna endast frågat personer som äger sin bostad hur de ser på prisutvecklingen. Man ser då att dessa är något mer optimistiska gällande prisutvecklingen än folket i övrigt.

Man är också mer optimistisk än experterna.

- I likhet med vår augustimätning tror de flesta av bostadsägarna på fortsatt stigande bostadspriser. Huvudskälet anses vara ett högt efterfrågetryck. I SBAB:s senaste prognos spår vi stillastående bopriser de kommande tre åren till följd av svagt stigande långräntor som precis balanseras av en svag ökning i hushållens disponibla inkomster. Så bostadsägarna är uppenbart mer optimistiska än vi, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.

Totalt svarar 45 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga med upp till 5 procent under det kommande året, 12 procent tror att de kommer att stiga 5 procent eller mer. De som tror på stillastående priser utgör 28 procent. Endast 4 procent tror på sjunkande priser.