Klar majoritet tror på stigande bostadspriser

Hushållen tror inte att andra vågen av pandemin kommer att påverka bostadspriserna.

En klar majoritet tror att bostadspriserna står sig under andra vågen av pandemin. Endast 2 av 100 tror på fallande priser enligt en undersökning som SBAB genomfört.

Siffrorna visar att 68 procent tror på stigande bostadspriser och en majoritet av dessa gissar på upp 5 procent, medan en lite mindre andel tror på en 10-procentig ökning.

Även andra aktörer brukar undersöka hushållens syn på bostadspriserna. Just nu är alla dessa index tydligt positiva.

- En jämförelse mellan SBAB:s och SEB:s samt Erik Olsson:s respektive index, som baseras på svar från delvis olika hushållsgrupper, visar som vanligt att bostadsägare har en mer optimistisk bild av prisutvecklingen framöver än andra grupper. Samstämmigheten mellan de olika indexen är dock ovanligt stor just nu, vilket stärker bilden av att hushållen överlag tror på fortsatt stigande bopriser framöver, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.