Byggs just nu lite färre hus än i fjol

Husbyggandet minskar, både vad gäller flerbostadshus och småhus.

Trots att många vill bo i hus är det just nu en liten nedgång vad gäller husbyggandet, detta rapporterar Statistiska Centralbyrån idag. Nedgången mäter bara fem procent, men det syns även en nedgång när det kommer till flerbostadshus och den är på hela 15 procent.

Siffrorna avser första kvartalet i år. Det man jämför med är byggandet under samma period i fjol.

Det är framför allt i storstadsområdena som husbyggandet har minskat. Slår man ihop riket i övrigt, och exkluderar storstadsområdena, syns istället en liten ökning.

Förra veckan rapporterade hustillverkarna dock att orderingången fortsatt är hög. Ett problem är materialtillgång och priser som skjuter i höjden.

Detta påverkar även de som vill renovera. Det är svårt för både hantverkare och privatpersoner att få tag på rätt material.