Vintern farligaste årstiden för byggjobbare

Forskning visar att olycksantalet är större under vintern trots att fler byggprojekt sker under sommarhalvåret.

Personer sysselsatta inom byggindustrin går en tuffare tid till mötes varje vinter, då inträffar nämligen flest olyckor ute på byggarbetsplatserna. Hela 55 procent av olyckorna sker under vinterhalvåret. Lägg därtill till det faktum att flest byggjobb sker under sommaren så blir skillnaden ännu mer markant.

Utav de olyckor som sker så inträffar dock cirka en tredjedel av dem under lunchtid. Forskarna på Luleå Tekniska Universitet, som är de som tagit fram statistiken, tror att detta beror på att det är många människor i rörelse just då. Men även omkring klockan 14-15 ökar olycksrisken. Omkring hälften av de som skadas arbetar ensamma.

Forskningen är tänkt att hjälpa till att minska antalet skador och olycksfall inom branschen.

– När kunskapen om de faktorer som bidrar till olyckor finns, ska strategier tas fram för hur byggnadsindustrin ska utvecklas och bli hälsofrämjande, säger Magnus Stenberg, forskare vid avdelningen för arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet.