Svårare få huset försäkrat i klimatkänsliga områden

Svårare få huset försäkrat i klimatkänsliga områden

Foto: Marlén Eskilsson.

Länsförsäkringar försäkrar inte längre nybyggen där det finns risk för havsnivåhöjningar som kan påverka.

Att ha en försäkring på huset kan vara avgörande för mångas ekonomi ifall det inträffar en olycka där huset skadas. Men i klimatkänsliga områden blir det allt svårare att skaffa en sådan. Stigande havsnivå utgör idag nämligen en riskfaktor.

Länsförsäkringar försäkrar inte längre nybyggen i sådana områden alls. De som däremot redan är försäkrade får hjälp med förebyggande åtgärder  - men nybyggen räknas direkt bort.

- Man bör inte nyexploatera i kustområden med en känd risk för havsnivåhöjning. Om vi får förfrågan om nya fastigheter som byggts i ett område där en kommun har gått emot länsstyrelsens beslut - då försäkrar vi inte dem, säger Per Vallbo, skadechef hos Länsförsäkringar, till Sydsvenskan.

Med länsstyrelsens beslut syftar han på de riktlinjer som de tar fram i olika län för vilka områden som bör och inte bör bebyggas, då främst med avseende på havsnivåhöjningar och risk för översvämningar. Det händer att kommunen beviljar bygglov i områden med den typen av riskfaktorer.

Övriga försäkringsbolag har inte börjat tillämpa samma stenhårda linje, däremot kan det vara på gång.

- I något läge kan översvämningar inte längre anses vara en "plötslig och oförutsedd skada", som är en grundläggande princip för försäkring. Om det inträffar kan man då inte erbjuda försäkringsskydd. När jag har fått frågor om när det sker har jag sagt: kanske om 5-10 år. Men nu är vi där. Länsförsäkringar är, vad jag vet, först med ett konkret beslut, och det är bra att de är tydliga, säger Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring.

Källa: Sydsvenskan papperstidning