Bygga nytt hus

Rev bodar och byggde nya - får 100 000 kronor i böter

Ön som husen är uppförda på ägs av husägaren skriver Bohuslänningen.

Ön som husen är uppförda på ägs av husägaren skriver Bohuslänningen.

Rev bodar och uppförde nya byggnader, nu hotar 100 000 kronor i vite och rivning igen.

En husägare i Bohuslän har fått vite på 100 000 kronor för att han byggt två byggnader och en brygga utan strandskyddsdispens. Mannen, som rev två bodar för att kunna uppföra byggnaderna, säger att han trodde att han inte behövde någon strandskyddsdispens. Han menar att de nya husens placering är samma som där bodarna tidigare stod, och att det han genomfört snarare bör klassas som en större renovering. Men länsstyrelsen håller inte med och utfärdar 45 000 kronor respektive 30 000 kronor i böter för de två byggnaderna, samt 20 000 kronor i böter för bryggan och 5 000 kronor för att återställa marken.

Länsstyrelsen uppges ha fått nys om husbyggnationerna genom ett anonymt tips. Efter att ha undersökt tipset kunde de också se att mannen tidigare sökt strandskyddsdispens för placeringen av bryggan men fått avslag.

– Det stämmer att den inte riktigt ligger där länsstyrelsen ville. Jag fick tillstånd för en plats där den inte kommer att hålla och det är inte praktiskt genomförbart, säger ägaren till Bohusläningen.

Länsstyrelsen menar å andra sidan att husens nya utformning och placering gör att ön, som mannen äger, fått en mer privat karaktär. Därför hotar nu vite. Mannen uppger dock att han tänker överklaga beslutet.